Design: Art by Esse 

Design: Art by Esse 

Stipendiet Creative Juice

Din Musikbusiness stipendium Creative Juice främjar en eller flera unga upphovspersoners självständiga kunskapsinhämtning och delning inom musikbranschen.

Den självständiga rörelsen inom musiken fick ytterligare lyft i och med etableringen av streamingplattformar och sociala medier som i sin tur har motiverat till mycket behov av kunskap inom musikbranschen. Gör det själv-kulturen är som alltid förenad med brist på resurser och vi vill med detta stipendium bidra med stöd och en knuff framåt för unga personer med tydliga framtidsvisioner inom musiken. Stipendiet är vårt sätt att sporra till självständighet och entreprenörsanda.

Stipendiet tilldelas upphovspersoner med hög grad av självständighet inom musikbranschen, och/eller individer som visar på begåvning, initiativförmåga och strävan efter kunskap i självständig verksamhet inom branschen och som i sin tur har potential att påverka andra till samma självständighet.

Arbetsgruppen föreslår kandidater och diskuterar fram varje års stipendiat vid 1-2 möten och består initialt av ordförande Ametist Azordegan samt Mathias Strömberg, kommunikationschef från Skap och Andreas ”Popjuristen” Wendén, jurist knuten till både DMB och Skap, samt därtill tre personer med god kännedom om musikbranschens unga självständiga skapare som tillkännages i anslutning till varje års stipendieutdelning.


Stipendiets summa är 20 000 kr och delas ut antingen till en eller två kandidater som får 20 000 kr vardera.

Stipendiet delas ut vid ett tillfälle per år. Det kan ske i samband med DMBs årliga event eller vid ett separat eget tillfälle. Stipendiater tillkännages första veckan i september i pressmeddelande och på sociala medier (Skaps och DMB:s) med foto och motiveringstext.